Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jadwigi w Świerklanach
http://sp2swierklany.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach
szkoła publiczna
642-26-56-588
śląskie
rybnicki
Świerklany
Świerklany
ul. 3 Maja 18
44-266
Święta Jadwiga
240 uczniów